HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ TẬP THỂ, CÁN BỘ, CÁ NHÂN CÁN BỘ THUỘC DIỆN BTV HUYỆN ỦY QUẢN LÝ

Thực hiện kế hoạch số 04-KH/HU ngày 26/11/2020 của BTV Huyện ủy Nho Quan về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và tập thể, cá nhân cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý; hướng dẫn số 01-HD/BTCHU ngày 26/11/2020 của BTC Huyện ủy hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2020. Được sự nhất trí của BTV Huyện ủy Nho Quan, 14 giờ ngày 07/12/2020 Chi bộ trường THPT Nho Quan C tổ chức buổi kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và tập thể, cá nhân cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý.

Đại biểu về dự Hội nghị có đồng chí Bùi Bích Thu - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy. Về phía nhà trường có đồng chí Hà Thị Lan Hương - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng, đồng chí Hoàng Văn Đoàn - Phó bí thư Chi bộ - phó Hiệu trưởng, cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Bùi Bích Thu - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy phát biểu chỉ đạo. Tiếp theo là phần báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể chi ủy Chi bộ trường THPT Nho Quan C do đồng chí Hà Thị Lan Hương trình bày. Bản báo cáo đã xác định rõ những nội dung quan trọng về các hoạt động của Chi bộ trong năm 2020, trong đó nhấn mạnh những ưu điểm, kết quả đạt được; những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Từ đó đề xuất các giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung trong công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

        Các phần sau của buổi Hội nghị tập trung vào kiểm điểm cá nhân cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý, bao gồm cá nhân đồng chí Hà Thị Lan Hương - Bí thư Chi bộ và đồng chí Hoàng Văn Đoàn - phó Bí thư Chi bộ. Nội dung này được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình với tinh thần trách nhiệm cao. Các phần bỏ phiếu đề nghị mức xếp loại Chi bộ, xếp loại Đảng viên trong Chi bộ cũng được thực hiện theo đúng tinh thần của các văn bản chỉ đạo, các biểu mẫu hướng dẫn đính kèm.

Hội nghị đã thống nhất đề nghị mức xếp loại Chi bộ trường THPT Nho Quan C năm 2020 là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tỉ lệ phiếu đồng thuận là 100%. Thống nhất đề nghị đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 10 đồng chí, gồm các đồng chí: Hà Thị Lan Hương, Hoàng Văn Đoàn, Đặng Văn Phương, Ngô Đức Thắng, Quách Văn Đà, Đoàn Thị Thanh Thủy, Trần Ngọc Thúy, Hoàng Thị Tấm, Nguyễn Thị Lan Hương, Đinh Thị Hằng. Con số này cũng đảm bảo tỉ lệ không quá 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tổng số đảng viên của Chi bộ đã dạt 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ.

           Kết quả của Hội nghị cho thấy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị của chi ủy Chi bộ, đặc biệt là đồng chí Bí thư Chi bộ. Trong chỉ đạo, đồng chi Bí thư luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền Đảng viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đồng thời, kết quả của Hội nghị cũng phản ánh tinh thần đoàn kết một lòng của tập thể Chi bộ Đảng trong việc thực hiện nghị quyết, lãnh đạo chỉ đạo tập thể nhà trường cùng hướng tới các mục tiêu, các giá trị cốt lõi trong giáo dục.

          Hội nghị khép lại trong niềm hân hoan, phấn khởi của tất cả các thành viên tham dự. Đây đồng thời là động lực quan trọng, là bước đà để Chi bộ Đảng trường THPT Nho Quan C tiếp tục thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của mình trong những chặng đường tiếp theo.

                                              Đưa tin: Lã Nhâm - Thanh Thủy - Nguyễn Yên

                                                                       CLB Thông tin - Truyền thông

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều