Thông tin chi tiết:
Lê Duy
Cán bộ Lê Duy
Ngày tháng năm sinh 24/07/2017
Giới tính
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 01656789000
Email leduy@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều