Thông tin chi tiết:
Đoàn Thị Thanh Thủy
Họ và tên Đoàn Thị Thanh Thủy
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều