Thông tin chi tiết:
Đinh Thị Thanh Phương
Họ và tên Đinh Thị Thanh Phương
Ngày tháng năm sinh 19/02/1987
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ Phó
Trình độ Đại học
Điện thoại 0399594987
Email dinhthanhphuongnqc@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều