Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Yên
Họ và tên Nguyễn Thị Yên
Ngày tháng năm sinh 20/11/1989
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Điện thoại 0972090381
Email nguyenyennq.nb@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều