Ban lãnh đạo
 • Thầy: Hoàng Văn Đoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0943169333
  • Email:
   hoangdoannqc@gmail.com
 • Thầy: Đặng Văn Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0982126889
  • Email:
   dangphuongnqc79@gmail.com
 • Thầy: Ngô Đức Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0916605787
  • Email:
   ducthang78@gmail.com
 • Cô: Hà Thị Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư Chi Bộ, Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0973705581
  • Email:
   hahuongnqc2018@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều