Thông tin chi tiết:
Bùi Thị Thanh Loan
Họ và tên Bùi Thị Thanh Loan
Ngày tháng năm sinh 15/02/1992
Giới tính Nữ
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 0973947502
Email thanhloanninhbinh@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Nôi dung

Nôi dung

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều