Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thúy Hằng
Họ và tên Nguyễn Thúy Hằng
Ngày tháng năm sinh 14/02/1993
Giới tính Nữ
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 0374487010
Email thuyhang14293@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều